Bu ilan yayından kaldırıldı. Yayında olan açık pozisyonları görüntülemek için lütfen tıklayınız.

OKULLAR GENEL MÜDÜRÜ

Empatik İnsan Kaynakları / İstanbul
Yayın Tarihi: 16.7.2018
Aranan Kişi Sayısı: 1

İŞİN TANIMI

Vakıf Okullarına bağlı eğitim kurumlarının ilgili mevzuat hükümleri ve uluslararası standartlar doğrultusunda oluşturulmasını, yürütülmesini ve denetlenmesini sağlar; eğitim içeriğinin geliştirilmesi ve eğitimde inovasyonun sağlanmasından sorumludur.

TEMEL GÖREV ve SORUMLULUKLAR

·      Eğitim kurumları genelinde uygun organizasyon ve yönetimi sağlamak üzere Vakıf vizyonu ve misyonu doğrultusunda gerekli stratejileri geliştirerek kısa ve uzun vadeli hedeflerle faaliyet planları yapar ve yürütülmesini sağlar.

·      Eğitim kurumlarının yurtiçi ve yurtdışı oluşumlarına yönelik yapılanma esaslarını belirleyerek kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar ve faaliyetlerini düzenler.

·      Eğitim kurumlarının yönetsel ve eğitimsel süreçlerinin izlenmesi ve geliştirilmesi ile operasyonel verimliliğini ve süreç etkinliğini sağlayacak yapılanmanın, yönetim sistemleri ile araçlarının kurulmasını ve uygulanmasını sağlar.

·      Eğitim kurumlarının bütçesinin hazırlanmasından ve eğitimlerin etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Finansal faaliyetlerini kontrol ve koordine eder; denetimini sağlar.

·      Okulların ve yurtların kuruluşuna yönelik yapılanma esaslarını belirleyerek kuruluş işlemlerinin mevzuata göre gerçekleştirilmesini sağlar ve faaliyetleri düzenler. Kurum resmi işlemlerinin resmi kurum ve kuruluşların istemiş olduğu prosedürlere uygun olarak düzenlendiğini kontrol eder.

·      Okulları ve yurtların ilgili mevzuat hükümlerinin -MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, MEB Yönerge ve Uygulamaları - ve uluslararası standartlar doğrultusunda oluşturulmasını, Vakıf Yönetim Kurulu’na sunulmasını, yürütülmesini ve denetlenmesini sağlar.

·      Okulların vizyon ve stratejilerine uygun olarak hedeflere ulaşabilmesi için yetkin insan gücünün ekibe katılmasını ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlendirilmesini, ekipte kalmasını motive olmasını ve üstün performans göstermesini sağlayacak fonksiyonların ve organizasyonel yapılanmanın yönetimini sağlar; bu doğrultuda politika, strateji ve uygulamalar geliştirir.

·      Eğitim kurumlarının yurtiçi ve yurt dışında olumlu imajını geliştirmek için iletişim süreçlerinin doğru ve etkin biçimde yürütülmesini; eğitim kurumlarının tanıtımı kapsamındaki tüm araç ve raporların kapsamlı ve düzenli olarak hazırlanmasını sağlar.  

·      Eğitim kurumlarının performanslarını takip edebilmek üzere, standart, şeffaf,ölçülebilir ve etkin yönetim sistem ve süreçleri oluşturur ve uygulanmasını sağlar. Raporlamalar ve faaliyetlerin yakın takibi ile eğitim kurumlarının performanslarını ölçümler, hedeflere uygunluğunu değerlendirir, Vakıf Genel Müdürü’ne raporlar, sapmaları, yönetimsel eksiklikleri tespit ederek düzeltici ya da önleyici, performansı artırıcı aksiyonların hayata geçirilmesi noktasında yönlendirme yapar.

·      Eğitim kurumları için gerekli araç, gereç ve ekipmanın planlamasını yapar. Varlık ve kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlar.

·      Kendisine bağlı yöneticilere liderlik eder, performanslarını değerlendirerek yönlendirme ve rehberlik yapar.

·      Ulusal ve uluslararası özel ve resmi kurumlar ile sivil toplum ve benzeri kuruluşlar nezdinde eğitim kurumlarının temsil edilmesini sağlar.

·      Eğitim kurumlarının lojistik yönetiminin planlamasını yapar.

·      Bilgi yönetimi teknolojilerine ilişkin ihtiyaçların tespitinden ve mevcut sistemi efektif kullanımı konusunda gerekli yönlendirmelerin yapılmasından sorumludur.

ARANAN NİTELİKLER

·      Eğitim Kurumlarında en az 10 yıllık yöneticilik tecrübesi bulunan

·      İyi derecede İngilizce bilen