Basından

İletişim

THY KAMİA (Kabin Memuru İşe Alımı) Projesi

THY KAMİA projesi, 2009 Ekim ve 2011 Mayıs ayları arasında gerçekleştirilmiş ve tamamlanmıştır. Bu süre zarfında 26.875 aday değerlendirme sürecine dahil edilmiştir. THY’nin giderek büyüyen ve gelişen yapısında kabin memurluğu işe alımları süreci fazlasıyla zaman ve performans gerektiren zorlu bir çalışma gerektiriyordu. Bir adayın sözlü, yazılı, yabancı dil ve psikoteknik mülakatlarını gerçekleştirmek ve sonuca kavuşturmak ortalama 3-6 ay sürüyor hatta bazen 1 yıl kadar uzayabiliyordu. Raporlama yapmak, sistemi bütün olarak görmek ve analiz etmek gibi süreçlerin manuel takip edilmesi zorunluluğu sürecin gereksiz uzamasına neden oluyordu. Operasyonel işlerin bilgisayar ortamında yürütülmesinde yaşanan sıkıntılar, Empatik İnsan Kaynakları ve Kalinda Danışmanlık’ın ortaklaşa geliştirdiği ve THY İK Başkanlığı ile işbirliği içinde yürüttüğü KAMİA (Kabin Memuru İşe Alım) Süreç Yönetim Sistemi ile ortadan kalktı. Zaman, mekân, iş gücü tasarruflarıyla aylarca süren süreç 2 gün gibi kısa bir zaman içinde tamamlanarak büyük bir başarıya imza atıldı.

  • KAMİA Projesi - Show TV
  • KAMİA Projesi - FOX TV
  • KAMİA Projesi - CNN Türk TV