İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim

İnsan kaynakları yönetimi kavramı; İşe alım, özlük hakları, bordoların hazırlanması, işten çıkarma, emeklilik gibi alanlara bakan insan kaynakları zamanla gelişen ve değişen görev tanımı, biçimi ile Personel Departmanı olmaktan çıkarak günümüze evrildi. Bu değişim süreci hem kurumların insan kaynaklarının öneminin farkına varması hem de teknolojik gelişmenin bu alanı da etkisi altına alması ile başladı.

Önceleri, operasyonel destek birimi olan insan kaynakları, yukarıda bahsedilen görevlerin yanında alınan yönetim kararlarının en iyi biçimde sonuçlanması için diğer birimlere destek vermek, kararların mevcut insan kaynağı ile gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini sağlamak, tavsiyelerde bulunmak gibi alanlara bakıyordu.

Yeni Yeri Stratejik Ortak

Kurumların yüksek performansa ve motivasyona sahip yetenekli çalışanları bünyelerinde çalıştırmak istemesi ile insan kaynakları, operasyonel destek birimi tanımının yanında kurumların stratejilerinin hayata geçirilmesi için gerekli alt yapının sağlanması, performans yönetimi ve kariyer planlaması, alınan kararların hiyerarşik yapı içinde doğru uygulanmasını sağlayan bu kapsamda doğru çalışanı temin eden yetenek avcısı, stratejik ortak adı ile kurumlarda İnsan Kaynakları Yönetimi olarak yeni yerini aldı.

Yeteneği Yönetir

Yeni adı ve görev tanımı ile İnsan Kaynakları Yönetimi, kurumların ihtiyaç duyduğu başarılı operasyonlar için gerekli bilgiyi, ilgili araçları, eğitimi, idari hizmetleri, koçluğu, hukuki ve yönetim danışmanlığını, yetenek yönetimi gözetimini sağlar.

Kurum Kültüründen Sorumludur

İnsan Kaynakları Yönetimi, kurum kültürünü meydana getiren organizasyon gelişiminden sorumludur. İK departmanı, bağlı oldukları kuruluşun uygun bir şekilde ekip kurmasını ve çalışanlarının güçlenmesine ilham vermeyi sağlamak için gözetim yükümlülükleri ile görevlidirler.