Online Değerlendirme Merkezi

İletişim
Online Değerlendirme Merkezi

Çok sayıda başvuru arasından en uygunlarını bulun

Çok sayıda iş başvurusu arasında ön değerlendirme yapmak, uygun olabilecek adayları belirleyerek mülakat sürecine dahil etmek, online değerlendirme merkezi ile mümkün.

Online Değerlendirme MerkeziAssessment Center

Online değerlendirme merkezi ile, kurumunuza yapılan başvurular sisteme yüklenerek, adaylara çeşitli değerlendirmeler atanır. Adaylar kendilerine atanan bu değerlendirmeleri, online bir şekilde cevaplar. Değerlendirme sonuçları anında üretilir ve raporlanır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sadece en uygun adaylar mülakat sürecine dahil edilir.

DeğerlendirmelerAssessments

Online değerlendirme sistemi üzerinde, adaylara uygulamak için değerlendirme bataryaları tanımlanabilir. Böylece, adayların almasını istediğimiz değerlendirmeler toplu bir şekilde atanabilir.

Değerlendirme bataryaları üzerinde farklı türlerden değerlendirmeler yer alabilir: